• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

අභය දානමය පිංකම - 2018

අභය දානමය පිංකම 2018

වාර්ශිකව සිදු කරණු ලබන අභය දානමය පිංකම මේ වර්ශයේදීත් 2018-01-01 දුරැතු පුර පසළොස්වක පොහෝ දින සවස සිදු කරණ ලදී.

මරණයට නියම වු ගවයන් බොහෝ ප්‍රමාණයක්, මෙවරත් නුගේගොඩ සිරි ධම්මාරාම විහාරස්ථ දායක දායිකාවන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් ජිවිත දානය ලබා දීමට හැකියාව ලැබුණි.

මෙම මහඟු පිංකම, නුගේගොඩ සිරි ධම්මාරාමාධිපති බෝගම්බර රතනජෝති නායක හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සෑම වසරකම සිදු කරණු ලබයි.

මෙම අභය දානමය පිංකම සඳහා ධන පරිත්‍යාග කළ සියලු දෙනාටත් නොයෙක් අයුරින් උදවු උපකාර කළ සියලු දෙනාටත් දිගාසිරි ලැබේවා..! නිදුකි නිරෝගී සුව ලැබේවා..! මොක්ෂ සම්පත්තිය පිණිස මෙම කුසල කර්මය සියලු දෙනාම අනුමෝදන් වේවා…!

රූප එකතුව