• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

දහම් පාසල් සංවර්ධන සමිතිය

දහම් පාසල් සංවර්ධන සමිතිය

දහම් පාසල් දරුවන්ගේ ගුණ නැණ වැඞීම සදහා ක‍්‍රියාත්මක කරනු ලබන සියලූ වැඩ සටහන් සදහා ගුරු මණ්ඩලයට විශාල ශක්තියක් ලබා දෙමින් දහම් පාසල් සංවර්ධන සමිතිය ක‍්‍රියාත්මක වන අතර විශේෂයෙන් එහි කාරක සභික පිරිස දහම් පාසලේ එදිනෙදා කටයුතු ඉතා සාර්ථක හා ඵලදායී කර ගැනීමට සිය කාලය, ශ‍්‍රමය සහ ධනය කැප කරමින් ලබාදෙන සහාය අප නායක ස්වාමින් වහන්සේ සිදුකරන ශාසනික සේවයට මහත් ශක්තියකි. ඉංග‍්‍රීසි, සිංහල මාධ්‍ය දෙකින් ම ක‍්‍රියාත්මක දහම් පාසල් දෙකෙහි ම මෙම සංවර්ධන සමිති ක‍්‍රියාත්මක වෙයි. අතර මෙම සමිතියේ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ ප‍්‍රත්‍යය පහසුව සදහා අවශ්‍ය අනුග‍්‍රාහකත්වය සපයන අතර දහම් පාසල භෞතික වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීමටත් දරුවන්ගේ ආධ්‍යාත්මික ගුණවගාව වෙනුවෙන් කළ යුතු විවිධ ආගමික කටයුතුවලදීත් පුරෝගාමී සේවයක් ලබා දෙයි.