නුගේගොඩ සිරි ධම්මාරාම විහාරස්ථ දායක දායිකාවන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන්  මරණයට නියම වු ගවයන්හට ජීවිත දනය ලබාදීමේ මහඟු පිංකම නුගේගොඩ සිරි ධම්මාරාමාධිපති බෝගම්බර රතනජෝති නායක හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සෑම වසරකම සිදු කරණු ලබයි.

විවිද ආර්ථික දුෂ්කරතා වලින් පෙළෙන දරැවන්ගේ  අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම සඳහා මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය නුගේගොඩ සිරි ධම්මාරාම විහාරස්ථ දායක දායිකාවන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් වාර්ශිකව සිදු කරණු ලබයි.

සිරි ධම්මාරාමය විහාරස්ථානයෙහි වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ ආභිධම්මිකාචාර්ය ආදී කතෘ ඇතුලු විහාර ගණයේ අපවත් වී වදාළ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා හා විහාර භූමිය පූජාකළ මල්වත්තගේ ජොහානා පීරිස් සෙනෙවිරත්න මැතිනිය ඇතුලු සතර පේරරුවේ මියගිය සියලු දායක දායිකාවන් සිහිපත් කර වාර්ෂික ගුණ සමරු පිංකම පවත්වයි

.