මීට වසර 61 කට පෙර 1950 ජූලි 29 වන දින ආරම්භවූ සිරිධම්මාරාම විහාරස්ථානයෙහි ආදී කතෘන් වහන්සේ අභිධම්මාකාචාර්ය බෝවල සිරි පවර නායක ස්වාමියෝ වෙති. මල්වත්තේ ජොහානා පීරිස් සෙනෙවිරත්න මැතිණිය විසින් මෙම වටිනා භූමි කොටස සඟසතු කොට ජූජා කරන ලදී.

ධර්ම ප්‍රකාශන

පුස්තකාලය

අපගේ සේවාවන්

පුවත්

ශ‍්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල

සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය

caret-down caret-up caret-left caret-right
සිංහල මාද්‍යය

1951 වර්ෂයේදි ආරම්භ කරන ලද ශ‍්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල මේ රටට විශාල ගුණවත් දරු පිරිසක් බිහිකළ ආයතනයකි. මේ වනවිට සිසුන් දෙදහසකට නො අඩු පිරිසක් ශ‍්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසලෙහි ඉගෙනුම ලබන අතර නිර්මාණශීලී සංවේදී සහ ගුණ දහමින් යුතු දරු පිරිසක් බිහි කිරීම අපගේ ප්‍රධාන අරමුනයි.

ඉංග‍්‍රීසි මාද්‍යය

ජාත්‍යන්තර පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන දරුවන්ට දහම් අධ්‍යාපනය ලබා දීමට ඉංග‍්‍රීසි මාධ්‍ය දහම් පාසල පිහිටවූ අතර විශාල සිසු පිරිසක් ඉගෙනුම ලබන ජනප‍්‍රිය දහම් පාසලක් බවට පත්ව තිබේ. ගුණ දහමට හා බෞද්ධ වත පිළිවෙතට මුල් තැන දෙන ගුණවත් දරු කැළක් දැයට දායාද කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම දහම් පාසල ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ.

අපගේ විශේෂ තොරතුරු

දැනුම්දීම්


Dhamma School Annual Program 2018

නවතම ප්‍රකාශන


550 ජාතක පොත් වහන්සේ

ප්‍රජ සේවා වැඩසටහන්


ප්‍රජ සේවා වැඩසටහන් සැලැස්ම 2018